افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی

ایران قصد دارد تا سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به ۱۰۰ تن برساند . برای رسیدن به این هدف باید پیش بینی محصولات پر طرفدار تا آن زمان را داشته باشیم که درگیر محصولات اشباع در بازار نباشیم.