در ساختمان سبز طراحی با هدف از بین بردن عوامل زیان بار بر سلامتی ساکنان انجام میگیرد  .

این باعث سلامتی محیط زیست اطراف نیز خواهد شد .

در معماری سبز به عوامل زیر توجه میشود .

  • استفاده از سیستم‌های گرمایش و سرمایش پر راندمان
  • فراهم کردن روشنایی و نور با کمترین مصرف انرژی
  • اجرا لوازم برقی و لوله‌کشی‌های آب با کمترین هدر-رفت مصالح
  • طراحی فضای ساختمان برای بهره گرفتن بیشینه از انرژی خورشیدی
  • منابع جایگزین انرژی مصرفی مانند نیروی باد یا انرژی خورشیدی
  • استفاده از مصالح غیر سمی، غیرطبیعی چه داخل و چه بیرون ساختمان مصالحی که VOC نباشد
  • استفاده از مصالح محلی و جلوگیری از حمل و نقل‌های طولانی
  • استفاده بهینه از فضا
  • بهترین جایگیری ساخت بنا، بیشینه کردن نور، باد و پناهگاه طبیعی

 

پیشگامان طراحی ساختمان سبز :EPA آژانس حفاظت از محیط زیست، استاندارد ISO 14040 و شورای ساختمان سبز ایالات متحده (USGBC) نام برد که در شورای ساختمان سبز دریافت گواهی نامه سبز (LEED) را بعنوان معتبرترین گرید می باشد .