آب، هوا و محیط زیست

آب در تمام زندگی ما جاری است. سهم آب در دنيا در کشاورزي 70 درصد، آب شرب 12 درصد و صنعت 18 درصد است. افزایش جمعیت و افزایش امکانات رفاهی در مصرف هرچه بیشتر آب موثر است. برای مصرف روزافزون آب چه باید کرد؟ آیا از این افزایشهای طبیعی باید صرف نظر کرد . جواب به نظر ما ایجاد تعادل بین خواسته ها و مصرف آب است .

برای این منظور روشهای زیر معمولا پیشنهاد می‌شود:

1. استفاده از فرایندهای کم مصرف آب در صنعت وکشاورزی

2. استفاده مجدد از فاضلاب تولیدی در بخشهایی که مصرف آب دارند

3. جلوگیری از به هدر رفتن اب در تمام بخشها

4. تامین منابع جدید آب به کمک تکنولوژی ها نو

5. استفاده مجدد از فاضلاب خاکستر ی در پروژه ها ساختمانی

6. استفاده از تجهیزات کاهنده آب که متداولترین آنها پرلاتور ( یا درفشان) ، سردوشهای کاهنده ، شیرهای اهرمی و شیرهای خودکار که معمولا آب و هوا را مخلوط کرده وتا 30 تا 70 درصد مصرف آب را کاهش میدهند .

7. صرفه جویی در مصرف آب با اصلاح تجهیزات کشاورزی، اصلاح روشهاي آبياري در بخش کشاورزي و تجهیزات نصب شده روی چاه های کشاورزی همچون نوع پمپ مورد استفاده و عمق نصب آن، قطر لوله ها و میزان آبدهی براساس نیاز و مقررات کالیبره گردد.