ساخت و ساز شهری و توسعه زیرساخت ها

V
۱۹ آبان , ۱۳۹۶

ساخت و ساز با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی باعث کاهش میزان انتشارآلودگی شهری می شود

یک تحقیق تازه منتشر شده نشان می دهد که شهرها می توانند با استفاده از ساخت و ساز با صرفه جویی در انرژی، میزان انتشار شهری […]