معماری ، ساختمان سبز و طراحی پایدار

۱۳ آذر , ۱۳۹۶

ساختمان سبز :

  در ساختمان سبز طراحی با هدف از بین بردن عوامل زیان بار بر سلامتی ساکنان انجام میگیرد  . این باعث سلامتی محیط زیست اطراف نیز […]