مدرن آب PLC برای اولین بار از تکنولوژی انحصاری غشایی شور AMBC اختصاصی خود در چین ساخته است.
این شرکت فناوری اختصاصی AMBC خود را برای حفاظت گیاهان از فاضلاب سولفوریزاسیون گازسوز تولید شده توسط یک نیروگاه چینی ارائه خواهد کرد. این پروزه تا پایان سال ۲۰۱۷ به بهره برداری میرسد .
این پروژه با همکاری علم و فناوری محیط زیست Hangzhou Sunup (Sunup) اجرا خواهد شد.
سایمون هافری، مدیر اجرایی مدرن آب، گفت: “ما خوشحال هستیم که سیستم AMBC ما در چین، که یک بازار مهم با الزامات زیست محیطی است، در حال افزایش است. هافری همچنین اضافه کرد که ما چندین سال با Sunup کار کرده ایم ومطمئن هستیم که پس از نصب این سیستم نشان میدهیم که چه پیشرفت قابل توجهی در، بخش سولفوریزاسیون گازوئیل و همچنین در صنایع دیگر ارائه کرده ایم . و میتوانیم بازارهای جدیدی در دنیا بدست آوریم .