در حوزه نفت و گاز تمام فعالیت شرکت بر ارایه سیستمهای پایدار در فرآیندهای مکانیکی وانرژی به کار گرفته دراین حوزه می باشد .

ما آماده همکاری در زمینه فراهم نمودن روشهای پایدار در بخشهای  نرم افزار و تجهیزات در حوزه نفت هستیم .

این شرکت همچنین آمادگی مدیریت فروش محصولات در این حوزه  را داراست .

 

 

بخشهای ذیل معمولا در این حوزه کاربرد دارد .

 

 

Oil Refineries

– Petrochemical Plants

– Pumping and Compressor stations

– Oil, Gas, and Water Pipelines

– Oil and Gas Terminals & Storage Tanks

– Plants’ Utilities

Gas Refineries