شرکت کانادایی H2O INOVATION

برنده دو قرار داد به ارزش ۳٫۹ میلیون دلار در پروژه های تصفیه  فاضلاب در آمریکا گردید . این شرکت در این  قرار دادها از دو فن آوری انحصاری به نام Bio Wheel، و MBR استفاده میکند .