براساس گزارش Bloomberg New Energy Finance

انرژی های تجدید پذیر سه چهارم سرمایه گذاری تولید برق در جهان  را شامل خواهند شد . بر اساس این گزارش از حجم سرمایه گذاری ۱۰٫۲ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۴۰ برق تمیز ۷٫۴ تریلیون دلار را جذب خواهد کرد . بنابراین سرمایه گذاری در بخش فن آوریهای انرژی تجدید پذیر در تولید برق زمینه جذابی خواهد بود .